Конструкция there is/there are - грамматика, орфография, пунктуация, стилистикаПонимай английский на слух! Покори английский с Lingualeo